Εργαστήριο Αλιευτικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών

Fisheries Laboratory

 
 

Ψάρια

Αθερίνα (Atherine) Δράκαινα (Vive)
Ζακέττα (Cardine) Καπόνι (Grondin gris)
Κέφαλος (Mulet) Λούτσος (Barracuda)
Κολιός (Maquereau espagnol) Σκουμπρί (Maquereau)
Κουτσομούρα (Rouget barbet) Μπαρπούνι (Rouget de roche)
Λυθρίνι (Pageot) Μπαλάς (Denti du Maroc)
Σαργός (Sar) Σαργόπαππας ή Καμπανάς  (Sar à tête noire)
Μελανούρι (Oblade) Σκαθάρι (Dorade grise)
Συναγρίδα (Denti) Φαγγρί (Pagre)
Μουρμούρα (Marbré) Μουσμούλι (Dorade rose)
Σκορπίνα (Rascasse) Σάλπα (Saupe)
Λαβράκι (Bar ou Loup)) Σικιός ή Παντελής (Corb)
Γόπα (Bogue) Σαρδέλλα (Sardine)
Μένουλα (Mendole) Πέρκα (Perche de mer)
Ρίνα ή Βιολί  (Ange de mer) Σελάχι (Raie pastenague)